top of page
regina-july-august.jpg
Silence and desires.jpg
67543060_2983966165161066_89439440329674

Urban Details / Regina Cinema/ Βιτρίνες
Ιούλιος - Αύγουστος 2019
REGINA CINEMA, Οδός Ρηγαίνης, Παλιό Ιστορικό Κέντρο, Λευκωσία

Το πρότζεκτ αποσκοπεί στην ενεργοποίηση - μέσω εικαστικών παρεμβάσεων - της βιτρίνας του κτιρίου Regina Cinema στην οδό Ρηγαίνης στη Λευκωσία. Το κτίριο το οποίο λειτουργούσε κάποτε σαν κινηματογράφος, σαν μπαρ και ξενοδοχείο, αποτελεί από τη δεκαετία του ’80 μέρος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της πρωτεύουσας. Η βιτρίνα γίνεται αντιληπτή με το παρόν πρότζεκτ σαν ένας εκθεσιακός χώρος μέσω της οποίας το άλλοτε εν λειτουργία μοντερνιστικό αυτό κτίριο θα «επαναλειτουργήσει».

 

Πέμπτος καλλιτέχνης του οποίου το έργο θα φιλοξενηθεί στη βιτρίνα είναι ο Μιχάλης Χαραλάμπους.

 

Το πρότζεκτ θα διαρκέσει 6 μήνες και επιμελείται η Θεωρητικός τέχνης Μόνικα Ασημένου.

‘Αστικές Λεπτομέρειες’

Το πρότζεκτ Regina Cinema πραγματοποιείται στα πλαίσια των ‘Αστικών Λεπτομερειών’. Οι ‘Αστικές Λεπτομέρειες’, βασίζονται στην ενεργοποίηση ξεχασμένων χώρων της πόλης και επιδιώκουν μέσα από εικαστικές δράσεις και συνεντεύξεις να αισθητοποιήσουν καταστάσεις και εποχές της πόλης και να ενεργοποιήσουν τη δημόσια μνήμη.

Δρ. Μόνικα Ασημένου

Η Μόνικα Ασημένου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Paul Valery στο Montpellier της Γαλλίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία της Τέχνης με αντικείμενο έρευνας την τέχνη στην Κύπρο μετά το 1974. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών (2010-2013) ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ Λεβέντη. Έκτοτε εργάστηκε για τρία χρόνια στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ, συνεργάστηκε με διάφορα μουσεία και πολιτιστικούς συνδέσμους, συμμετείχε σε συνέδρια και επιμελήθηκε διάφορες εκθέσεις. Δίδαξε Ιστορία της Τέχνης ως Ειδική Επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο Intercollege και τώρα στο ΤΕΠΑΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έννοια του χώρου, της μνήμης και της ιστορίας.

 

Παρεμβάσεις:

Ιούλιος - Αύγουστος 2019 : Μιχάλης Χαραλάμπους

Μιχάλης Χαραλάμπους

Ο Μιχάλης Χαραλάμπους είναι εικαστικός καλλιτέχνης.

“Silence and Desires”

Michalis Charalambous

Ψηφιακή Εκτύπωση σε mdf ξύλο, σίδερο, πολυμερικός πηλός

Διαστάσεις: 185x156cm

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Project Urban Details-Vitrines- o εικαστικός καλλιτέχνης Mιχάλης Χαραλάμπους διερευνά το παρελθόν του ιστορικού κτιρίου Regina Cinema καθώς και το πως αντανακλά κοινωνικά την περιοχή της οδού Ρηγαίνης. Στοιχεία όπως η επιθυμία και η εξουσία, η απουσία, η απώλεια, το κενό, ο έρωτας και ο θάνατος μετουσιώνονται σε εικόνα-δημιουργώντας τις συνθήκες για μια εξονυχιστική ανάγνωση από τον θεατή.

www.michalischaralambous.com

 

***********************************************************

The project aims to activate - through artistic interventions - the front window of the Regina Cinema, a building in Rigainis Street in Nicosia. The building, which once functioned as a cinema, as a bar and as a hotel, has been one of the abandoned buildings of the capital since the 1980s. The front window is perceived by the present project as an exhibition space through which the once- modernist building will "reopen".

 

Fifth artist whose work will be on display at the shop windows of Regina Palace is Michael Charalambous.

 

The project will last for 6 months and will be curated by the art theorist, Dr. Monika Asimenou.

 

“Urban Details”

The said project aims to combine visual arts, memory and research. The 'Urban details' is a project based on the vitalization of forgotten urban spaces as an attempt to revitalize public memory through artistic action and research.

Dr Monika Asimenou

Monika Asimenou studied Visual Arts at the University Paul Valéry of Montpellier and later she obtained an MA in Visual Arts at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. She also obtained a PhD at the University of Paris 10 Ouest-Nanterre on history of art in Cyprus after 1974. She worked at the Permanent Delegation of Cyprus to UNESCO where she participated in many conferences of cultural context and organised related exhibitions and events. She has a record of cooperation with museums and cultural associations, has curated and guided many exhibitions and published a number of articles. She taught History of art at the European University, at Intercollege and now at the Cyprus University of Technology. She is also currently working at the Bank of Cyprus Cultural Foundation as the curator of the Contempary Art Collection. Her interests include the notion of space, memory and history.

 

Interventions:

July - August 2019: Michael Charalambous

Michael Charalambous

Michael Charalambous is a visual artist.

“Silence and Desires”

Michalis Charalambous

Digital Print on mdf wood, steel, polymeric clay

Dimensions: 185x156cm

 

Responding to the invitation from the project Urban Details-Vitrines, visual artist Michael Charalambous is searching for the past of the historical building Regina Cinema, even how it reflects the area of Rigenis street socially. Elements such as desire, power, absence, loss, void, love, and death are transcribed into an image – creating the parameters for a detailed viewing by the passenger outside.

www.michalischaralambous.com

***********************************************************

REGINA CINEMA, Rue Rigainis, Centre Historique, Nicosie

Le projet a comme objectif l’activation de la vitrine de l’immeuble Regina Cinema à rue Regains, à Nicosie, à travers une intervention artistique. L’immeuble au passé était utilisé comme un cinéma, un bar et un hôtel et depuis la décennie 80 fait partie des immeubles abandonnés. Sa vitrine est perceptible avec le projet en cours comme un lieu d’exposition à travers lequel cet immeuble va « revivre ».

La première artiste dont l’oeuvre sera accueillie est Stella Georgiou, ou astrakistrikes.

 

Le projet va durer 6 mois et la commissaire d’exposition est l’historienne de l’art Monica Asimenou.

« Détails urbains »

Le projet Regina Cinema fait partie de « Détails urbains », dont la base est l’activation des endroits oubliés de la ville. Le but est de créer du sens sur des situations et des époques de la ville, cela à travers des actes artistiques et, ainsi, réactiver la mémoire publique.

Dr. Monica Asimenou

Monica Asimenou a une licence de Beaux Arts de l’université Paul Valery à Montpellier en France. Elle a obtenu son master en Beaux-Arts à l’université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Elle a également obtenu son doctorat en Histoire de l’art et dont le sujet était l’art à Chypre après 1974. Durant son doctorat (2010-2013) elle était boursière de la fondation A.G. Leventis. Elle a également travaillé à la représentation permanente de Chypre à l’UNESCO, elle a travaillé avec des divers musées et organisations culturelles, elle a participé à des conférences et elle a été la commissaire pour des diverses expositions. Elle enseigna l’Histoire de l’Art en tant que professeure à l’Université européenne, à Intercollege and actuellement à CUT. Ses recherches étudient la notion de l’espace, de la mémoire et de l’histoire.

Interventions:

Juillet-Août 2019 : Michalis Charalambous

 

Michalis Charalambous est un artiste d’art visuels.

 

« Silence and Desires »

Michalis Charalambous

Impression numérique sur mdf bois, fer, pâte polymère

Dimensions : 185 x 156 cm

 

Comme réponse à l’invitation du Projet Ubran Details - Vitrines- l’artiste visuel Michalis Charalambous cherche le passé du bâtiment historique Regina Cinema , ainsi que son reflet sur le quartier de la rue Rigainis. Des notions comme le désir, le pouvoir, l’absence, la perte, le vide, l’amour et la mort dégénèrent en image - et créent les conditions pour une lecture détaillée de la part du spectateur. www.michalischaralambous.com

bottom of page