top of page
DV12 - POSTER

Delivering Views #12

''Une Calme Qui Vous Agité'', ''Jan Blythe"

Delivering Views Κεφάλαιο 12 "Une Calme Qui Vous Agité" 

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2016

Πολιτιστικό Ίδρυμα Φανερωμένης 70, Στοά Παπαδοπούλου, 1011, Λευκωσία, Κύπρος

Το κείμενο ανήκει στον Jean Genet - και δεν κατάφερα να βρω κάποια διασύνδεση με τον Alain Resnais όπως αναφέρεις. Είναι γραμμένο το 1949  και είναι απόσπασμα από το Journal d’ un voleur (Ημερολόγιο ενός κλέφτη).

Από υφολογικής άποψης, ο συγγραφέας παίζει σε μεγάλο βαθμό με το οξύμωρο σχήμα, συνδυάζοντας συχνά επίθετα ή ουσιαστικά με αντιφατικό νόημα. Με τον τρόπο αυτό, εστιάζει στην αμφισημία της βίας ή του συχνά κρυφού χαρακτήρα της, στον οποίο φαίνεται εξάλλου να γοητεύεται και βρίσκει ένα σχετικό χάρισμα. Εξ όσων γνωρίζω, ο Pilorge ήταν εγκληματίας, τον οποίο ο Genet συνάντησε στη φυλακή.

 

 «Αυτό που εγώ αποκαλώ βία είναι μια θρασύτητα που παραμένει άπραγη, ερωτευμένη με τον κίνδυνο. Εκείνη που διαφαίνεται σ’ ένα βλέμμα, ένα βήμα, ένα χαμόγελο, εκείνη που στροβιλίζεται μέσα μας. Εκείνη που μας πανικοβάλλει. Αυτή η βία είναι μια ηρεμία που μας αναστατώνει.

Πως λέμε… «τι φινετσάτος τύπος!» Έτσι και τα κομψά χαρακτηριστικά του Pilorge. Ήτανε άκρως βίαια. Κατ’ ακρίβεια, η κομψότητά τους ήταν άκρως βίαιη. Η βία που χαρακτήριζε το μοναδικό χέρι του Stilitano, αν και ήταν απλώς ακουμπισμένο στο τραπέζι, έκανε την ηρεμία αυτή ενοχλητική κι επικίνδυνη. Έτυχε να δουλέψω με κλέφτες και νταβατζήδες που η εξουσία τους μ’ έκανε να λυγίζω σε κάθε επιθυμία τους, μα λίγοι από αυτούς ήταν στ’ αλήθεια θρασείς. Ο δε θρασύτερος από όλους, ο Guy, δεν είχε ίχνος βίας μέσα του. Ο Stilitano, ο Pilorge και ο Michaëlis ήταν δειλοί. Και ο Java. Ακόμη κι όταν στέκονταν ακίνητοι, ασάλευτοι και χαμογελαστοί, στα μάτια τους, στη μύτη, στο στόμα, στην παλάμη του χεριού τους, στο φαρδύ παντελόνι, στον σκληρό λοφίσκο που σχημάτιζε το γόνατό τους κάτω απ’ το σεντόνι ή το σκέπασμα, έλαμπε μια εκθαμβωτική, σκοτεινή οργή, ορατή υπό το φως μιας αχτίδας.»

Δρ Έλενα Χριστοδουλίδου

Phaneromenis 70

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα Phaneromenis 70 ιδρύθηκε από την καλλιτέχνη Κυριακή Κώστα. Είναι ένα κέντρο τέχνης, που στεγάζεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι το ερευνητικό πεδίο των πολιτισμικών και των κοινωνικών σπουδών του ‘τόπου’ και του τουρισμού.

Το πρότζεκτ

Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts» του Ιδρύματος Phaneromenis 70 βασίζεται στην ανταλλαγή εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε φωτογραφίες και κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη ματιά να επιτύχουμε μια νέα προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διακίνησης εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος πάνω σε όσα εν κινήσει μάς διαφεύγουν.

Delivering Views Chapter 12 ''Une Calme Qui Vous Agité'' 

World Tourism Day 2016
Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus

The text belongs to Jean Genet- and I was unable to find a connection with Alain Resnais like you mention. It is written in 1949 and it is an extract from Journal d’ un voleur (Journal of a thief).

From a stylistic standpoint, the writer extensively plays with the oxymoron, combining adjectives or nouns with contradictory meaning. In that way, he focuses on the ambiguity of violence or its often hidden character, to which he seems to be taken by and finds a relevant charm. From what I know, Pilorge was a criminal, whom Genet met in prison.

 

“What I call violence is a brashness that remains idle, enamored by danger, she who emerges from a gaze, a step, a smile, she who spins inside us. She who panics us. This violence is a peacefulness that’s upsetting.

We are used to saying “What a charming guy!” So it was with the elegant characteristics of Pilorge. They were extremely violent. In fact, their elegance was extremely violent. The violence which characterized Stilitano’s only arm even if it was just resting on the table, made that peacefulness annoying and dangerous. I have worked with thieves and pimps whose power made me succumb to their every wish, but only a few of them were really brash. The brashest of them, Guy didn’t have a spec of violence in him. Stilitano, Pilorge and Michaëlis were cowards. And Java. Even when they were standing still, unmoving and silent, in their eyes, in their nose, in their mouths, in the palm of their hand, in the wide pants, in the hard hillock that shaped their knee underneath the sheet or the cover, glowed a dazzling, dark rage, visible under the light of a beam”

Dr. Elena Christodoulidou

Delivering Views Chapter 12 ''Jan Blythe'' 

Saturday, May 21st, 2016
Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus

Jan was raised in Glasgow, Scotland, a city with a strong arts and cultural heritage. A painter early on she decided to train as a textile designer and received her BA at Loughborough college of Art in England before moving to California. After building a successful business as a surface designer, Jan returned to her first love, fine art. She pursued her MFA at the San Francisco Art Institute graduating in 2008 and is once again painting, creating installations, sculpture and wrks on paper. Jan's work has been shown in numerous venues including The Orange Country Center for Contemporary Art in Santa Ana, Root Division, The Lab, Red Poppy Art House, The Soap Gallery, Arthaus, Diego Rivera Gallery, and Ebert gallery in San Francisco, The Bruno David Gallery in St Louis, Berkeley Art Center, Berkeley, Gallery Route One in Point Reyes, CA, The Bedford Gallery in Walnut Creek, Axis Gallery in Sacramento, The Cornaro Art Institute, Cyprus and Bridgette Mayer Gallery in Philadelphia.

A cash prize from The Bed ford Gallery Guild and Docents Council in Walnut Creek was awarded for her work in 2011. She has been awarded the Djerrassi artist residency for 2012 and The Cornaro Art Institute artist residency for 2013. After completion of her stay at the Djerrassi, Jan was awarded the John D and Susan P Diekman Fellowship.

Phaneromenis 70

Cultural and Research foundation Phaneromenis 70 was founded by artist Kyriaki Costa. It is an art center housed in the historic center of Nicosia. The main goals of the institution are aligned with the research field of social studies of ‘place’ and tourism.

The project

‘Delivering Views-Delivering Texts’ of the Cultural Centre Phaneromenis 70 is based on exchanges of images and texts focused on Nicosia and Cyprus. In recent years we collect photos and texts made by tourists who visited Cyprus, which help us achieve a new approach and interpretation of our hometown through the foreigner’s look. The archive material compiled is periodically delivered to editors, intellectuals or artists, so that they comment by choice on anything that moves them. Our ambition is to stimulate the senses, the emotions and thoughts through the circulation of images and ideas, so as to start a new conversation on things that we –on our move- miss.

poster.jpg
bottom of page