top of page
DV15 - POSTER.jpg

Delivering Views #15

''Keep Walking - Κοίτα που Πατάς''

Delivering Views Κεφάλαιο 15 "Κοίτα που πατάς" Παρουσίαση Βιβλίου

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, στις 1 μ.μ.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Φανερωμένης 70, Στοά Παπαδοπούλου, 1011, Λευκωσία, Κύπρος

Στις 4 Μαρτίου 2017 η Phaneromenis 70 παρουσιάζει το 15ο Κεφάλαιο του προγράμματος Delivering Views, με τίτλο, Keep Walking -κοίτα πού πατάς.
Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και κείμενα επισκεπτών της Κύπρου που αποτυπώνουν τη χώρα μας μέσα από την προσωπική τους ματιά.
Οι επιλεχθείσες φωτογραφίες προέρχονται από πλήθος εικόνων που περιλάμβαναν διάφορες απεικονίσεις του κυπριακού εδάφους, των δρόμων και μωσαϊκών από τη δεκαετία του ’50 ή την αρχαιότητα που μετουσιώνονται με τον τρόπο αυτό σε εκθέματα μουσείου στα οποία κανείς δεν επιτρέπεται να πατήσει.
Μέσω των εικόνων αυτών ο επισκέπτης-φωτογράφος και ο θεατής βρίσκουν κοινό έδαφος στον τρόπο που βιώνουν το νησί και επικοινωνούν τις εμπειρίες τους.
Το οικείο, καθώς αποτελεί το σημείο εστίασης, αναπλαισιώνεται και επανερμηνεύεται μέσα από την κινητοποίηση της φαντασίας.
Αναγνωρίζοντας την εκάστοτε απεικόνιση, ο θεατής επιζητά μια νέα προσέγγιση προβάλλοντας νοήματα και μνήμες στο φωτογραφημένο αντικείμενο, ενώ παράλληλα ενδεχομένως προσπαθεί να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη επιλογή του φωτογράφου. Τι μπορεί να έχει υποκινήσει τη συγκεκριμένη λήψη; Τι είναι αυτό που καθιστά την προκειμένη όψη άξια να αποτελέσει αναμνηστικό από το νησί;

 

Phaneromenis 70

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα Phaneromenis 70 ιδρύθηκε από την καλλιτέχνη Κυριακή Κώστα. Είναι ένα κέντρο τέχνης, που στεγάζεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι το ερευνητικό πεδίο των πολιτισμικών και των κοινωνικών σπουδών του ‘τόπου’ και του τουρισμού.

Το πρότζεκτ

Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts» του Ιδρύματος Phaneromenis 70 βασίζεται στην ανταλλαγή εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε φωτογραφίες και κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη ματιά να επιτύχουμε μια νέα προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διακίνησης εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος πάνω σε όσα εν κινήσει μάς διαφεύγουν.

 

Delivering Views Chapter 15 ''Keep Walking'' Book Launch

Saturday, March 4th, 2017, at 1 p.m.
Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus


We present a selection of pictures and texts taken by visitors on the island that have fixed their gaze on the Cypriot ground. We’ve received pictures of stomped dirt roads, caked earth, mosaic floors from the 1950’s or mosaic floors from antiquity transubstantiated to museum exhibits on which no one is presently allowed to step. Through the delivery of these views, the visitor who took the picture and the viewer find a common ground to experience the island and communicate the experience to eachother. Focused upon and framed, the familiar asks for interpretation and titillates imagination. Recognizing the image, the viewer re-appropriates it by projecting meaning and memories upon it while possibly also imagining the photographer and his/her choice of taking the particular image. What could have motivated this particular capturing? What makes this view worthy of becoming a keepsake of the island?

 

Reviewed by Nandia Cleanthous

Phaneromenis 70

Cultural and Research foundation Phaneromenis 70 was founded by artist Kyriaki Costa. It is an art center housed in the historic center of Nicosia. The main goals of the institution are aligned with the research field of social studies of ‘place’ and tourism.

The project

‘Delivering Views-Delivering Texts’ of the Cultural Centre Phaneromenis 70 is based on exchanges of images and texts focused on Nicosia and Cyprus. In recent years we collect photos and texts made by tourists who visited Cyprus, which help us achieve a new approach and interpretation of our hometown through the foreigner’s look. The archive material compiled is periodically delivered to editors, intellectuals or artists, so that they comment by choice on anything that moves them. Our ambition is to stimulate the senses, the emotions and thoughts through the circulation of images and ideas, so as to start a new conversation on things that we –on our move- miss.

bottom of page