top of page
flora poster copy.jpg

Delivering Views #21

''Flora Parrott''

Delivering Views Κεφάλαιο 21 "Flora Parrott" Παρουσίαση Βιβλίου

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018, 16:00-20:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Φανερωμένης 70, Στοά Παπαδοπούλου, 1011, Λευκωσία, Κύπρος

Η σκόνη παρασύρθηκε από τον ζεστό, ξηρό αέρα και κάλυψε τα πάντα σαν μια λεπτή μεμβράνη. Σωρεύτηκε στις γωνίες και εισέβαλε στα ρουθούνια.
Ένα ακόμη στρώμα προστέθηκε πάνω σε αυτή την ήδη όμορφα περίπλοκη πόλη, μια κινούμενη άμμος που αλλάζει τις μορφές και απορροφάται στο τοπίο.
Υπήρξε προειδοποίηση στις ειδήσεις για παραμονή σε κλειστούς χώρους και έτσι αποφάσισε να κάνει κάποια τηλέφωνα και να στείλει e-mails, παρά να πραγματοποιήσει συναντήσεις. Είχε την πρόθεση να πάει να ανάψει ένα κερί, αλλά η παροδικότητα της φλόγας έμοιαζε τόσο εύθραυστη, ένα σήμα ανάμεσα σε όλα εκείνα που μεταφέρουν πληροφορίες σε μακρινές δυνάμεις: τα νομίσματα, το συνάλλαγμα, την παρακολούθηση.
Tα λουλούδια φαίνονταν επίσης μια εύθραυστη χειρονομία, αλλά ένα φυτό ίσως θα ήταν προτιμότερο. Παρότι θα έπρεπε να καλυφθεί για να προστατευθεί από τη σκόνη… ίσως με μια μεμβράνη ή ένα ύφασμα αρκετά διαφανές ώστε να αφήνει το φως να διέλθει, αλλά από την άλλη αδιαπέραστο ώστε να κρατήσει μακριά τα μικροσκοπικά σωματίδια της σκόνης.
Μένοντας στο σπίτι, περιηγήθηκε στις εικόνες και τα παράθυρα του υπολογιστή, ώστε έχασε τον ειρμό της σκέψης της. Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα του δωματίου, αναζητούσε κάποιου είδους διαύγεια.
Χωρίς να σκεφτεί, άνοιξε το παράθυρο και πήρε μια βαθιά ανάσα.

Flora Parrott

Η Flora Parrott είναι εικαστικός και ερευνήτρια που επί του παρόντος εκπονεί χρηματοδοτούμενη διδακτορική διατριβή σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας του Royal Holloway University στο Λονδίνο και Χαρακτικής του The Royal College of Art.

Phaneromenis 70

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα Phaneromenis 70 ιδρύθηκε από την καλλιτέχνη Κυριακή Κώστα. Είναι ένα κέντρο τέχνης, που στεγάζεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι το ερευνητικό πεδίο των πολιτισμικών και των κοινωνικών σπουδών του ‘τόπου’ και του τουρισμού.

Το πρότζεκτ

Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts» του Ιδρύματος Phaneromenis 70 βασίζεται στην ανταλλαγή εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε φωτογραφίες και κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη ματιά να επιτύχουμε μια νέα προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διακίνησης εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος πάνω σε όσα εν κινήσει μάς διαφεύγουν.

Delivering Views Chapter 21 "Flora Parrott" Book Launch

Wednesday, October 31st, 2018, 16:00-20:00

Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus

The dust blew in on hot, dry air and settled in a thin film. It built up in corners and became inhaled up nostrils.
Another layer resting on top of this already beautifully complex city, a shifting sand that fixes and becomes absorbed into the landscape.
There was a warning on the news to stay inside, so she decided to make some phone calls, or send emails rather pay visits in person. She had intended to go and light a candle but the impermanence of the flame seemed so fragile a signal amongst all of the transmissions flying around the island: Currency, exchange, surveillance all beamed back to distant forces.
Flowers too seemed a frail gesture, but a plant, that might be better. Although it would need to be covered to protect it from the dust...maybe with a film or fabric transparent enough to let the light through but impermeable enough to block out the tiny particles.
Sitting inside, she became lost on the laptop, so many images and windows open that she lost her train of thought. The build up made her wish for a sort of clarity, the airless room was stifling.
Without thinking, she opened the window and took a huge breath.

Flora Parrott

Flora Parrott is an artist and researcher currently undertaking a TECHNE funded PhD between the Geography Department at Royal Holloway University London and the Printmaking Department at The Royal College of Art.

Phaneromenis 70

Cultural and Research foundation Phaneromenis 70 was founded by artist Kyriaki Costa. It is an art center housed in the historic center of Nicosia. The main goals of the institution are aligned with the research field of social studies of ‘place’ and tourism.

The project

‘Delivering Views-Delivering Texts’ of the Cultural Centre Phaneromenis 70 is based on exchanges of images and texts focused on Nicosia and Cyprus. In recent years we collect photos and texts made by tourists who visited Cyprus, which help us achieve a new approach and interpretation of our hometown through the foreigner’s look. The archive material compiled is periodically delivered to editors, intellectuals or artists, so that they comment by choice on anything that moves them. Our ambition is to stimulate the senses, the emotions and thoughts through the circulation of images and ideas, so as to start a new conversation on things that we –on our move- miss.

bottom of page