top of page
DV7 - POSTER
Delivering Views Chapter 7 Godmorgen Mr

Delivering Views #7

''Godmorgen Mr Ole''

Delivering Views Κεφάλαιο 7 "Godmorgen Mr Ole" 

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015, στις 10 π.μ.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Φανερωμένης 70, Στοά Παπαδοπούλου, 1011, Λευκωσία, Κύπρος

Καρτ-ποστάλ από τα 70s

Θα πρέπει να ήταν άνοιξη γιατί η μνήμη αυτή υπερπηδώντας παπαρούνες έρχεται. Εκτός εάν η νοσταλγία Από πολύ βιασύνη, Παραγνώρισ’ ενθυμούμενο. (…)ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ, «ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» 

Τι μπορεί να συνδέει κάποιον σαν κι εμένα με τον 72χρονο Ole Christiansen από τη μακρινή Δανία; Ούτε καν η εικόνα του Πενταδάκτυλου στη σελίδα του στο Facebook δεν θα ακουγόταν ως πειστική απάντηση, πόσω μάλλον η θητεία του στην ειρηνευτική δύναμη, εδώ, τη δεκαετία του '70. Κι όμως, όταν μου πρότεινε η Κυριακή Κώστα να επιμεληθώ μια σειρά από καρτ ποστάλ για τη σειρά Delivering Views, εγώ προσπέρασα δεκάδες εικόνες και αγκιστρώθηκα σ’ αυτά τα ξέφτια της μνήμης από τα ξεθωριασμένα 70ς. Προφανώς γιατί κάπου εκεί είδα διάσπαρτα κομμάτια της παιδικής μου ηλικίας που «υπερπηδώντας παπαρούνες έρχεται», ανταμώνοντας με ό,τι πολυτιμότερο διασώζεται από τη συλλογική μας μνήμη. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του κυρίου Ole (εικόνες που μοιάζουν σαν να κάηκαν από τον ήλιο και να μούλιασαν στην υγρασία όλα εκείνα τα κυπριακά καλοκαίρια και φθινόπωρα τις δεκαετίες που μεσολάβησαν) είναι ίδιες με τις φωτογραφίες που παλιώνουν στα οικογενειακά άλμπουμ, σινιάλα που ο καθένας μας θα έκανε στον εαυτό του αν ήθελε να αναμοχλεύσει αναμνήσεις. Με άλλα λόγια, οι καρτ ποστάλ του κυρίου Ole είναι η Κύπρος που διασώσαμε μέσα μας, η προσωπική μας ματιά στο μεγάλο κάδρο της Ιστορίας.

Επιμέλεια: Σταύρος Χριστοδούλου

Phaneromenis 70

Το Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυμα Phaneromenis 70 ιδρύθηκε από την καλλιτέχνη Κυριακή Κώστα. Είναι ένα κέντρο τέχνης, που στεγάζεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Κύριοι σκοποί του ιδρύματος είναι το ερευνητικό πεδίο των πολιτισμικών και των κοινωνικών σπουδών του ‘τόπου’ και του τουρισμού.

Το πρότζεκτ

Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts» του Ιδρύματος Phaneromenis 70 βασίζεται στην ανταλλαγή εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια συλλέγουμε φωτογραφίες και κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη ματιά να επιτύχουμε μια νέα προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διακίνησης εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να ξεκινήσει ένας νέος διάλογος πάνω σε όσα εν κινήσει μάς διαφεύγουν.

 

Delivering Views Chapter 7 "Godmorgen Mr Ole"

Saturday, October 10th, 2015, at 10 a.m.
Phaneromenis 70 Cultural Foundation, Stoa Papadopoulou, 1011, Nicosia, Cyprus

What can connect someone like me with the 72 years old Ole Christiansen from distant Denmark? Not even the picture of Pentadaktylos on his facebook page could be heard as a persuasive answer, let alone his service in peacemaking forces, here, during the 70’s. Nevertheless, when Kyriaki Kosta asked me to curate a series of cards – postal for the project Delivering Views, I passed by tens of pictures and stack on these loose strands of memory from the faded 70’s. Obviously it is because somewhere there I saw the scattered pieces of my childhood which “comes over jumping poppies”, meeting with everything most valuable is preserved from our collective memory. The images which were recorded by the camera of Mr. Ole (images which seem as if they were burnt by the sun and soaked in moisture all those Cyprian summers and autumns during the decades in between), are the same with the photos which are getting old in family albums, signals which anybody would make to himself if he wanted to incite memories. In other words, the cards – postal of Mr Ole are the Cyprus we preserved inside us, our personal view at the big frame of History. 

Curated by Stavros Christodoulou

Phaneromenis 70

Cultural and Research foundation Phaneromenis 70 was founded by artist Kyriaki Costa. It is an art center housed in the historic center of Nicosia. The main goals of the institution are aligned with the research field of social studies of ‘place’ and tourism.

The project

‘Delivering Views-Delivering Texts’ of the Cultural Centre Phaneromenis 70 is based on exchanges of images and texts focused on Nicosia and Cyprus. In recent years we collect photos and texts made by tourists who visited Cyprus, which help us achieve a new approach and interpretation of our hometown through the foreigner’s look. The archive material compiled is periodically delivered to editors, intellectuals or artists, so that they comment by choice on anything that moves them. Our ambition is to stimulate the senses, the emotions and thoughts through the circulation of images and ideas, so as to start a new conversation on things that we –on our move- miss.

bottom of page