top of page
APRIL
michalis papamichael 2.jpg
IMG_8669.jpg

Urban Details / Regina Cinema/ Βιτρίνες
Απρίλιος 2019
REGINA CINEMA, Οδός Ρηγαίνης, Παλιό Ιστορικό Κέντρο, Λευκωσία

Το πρότζεκτ αποσκοπεί στην ενεργοποίηση - μέσω εικαστικών παρεμβάσεων - της βιτρίνας του κτιρίου Regina Cinema στην οδό Ρηγαίνης στη Λευκωσία. Το κτίριο το οποίο λειτουργούσε κάποτε σαν κινηματογράφος, σαν μπαρ και ξενοδοχείο, αποτελεί από τη δεκαετία του ’80 μέρος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της πρωτεύουσας. Η βιτρίνα γίνεται αντιληπτή με το παρόν πρότζεκτ σαν ένας εκθεσιακός χώρος μέσω της οποίας το άλλοτε εν λειτουργία μοντερνιστικό αυτό κτίριο θα «επαναλειτουργήσει».

Δεύτερος καλλιτέχνης του οποίου το έργο θα φιλοξενηθεί στη βιτρίνα είναι ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ.

Το πρότζεκτ θα διαρκέσει 6 μήνες και επιμελείται η Θεωρητικός τέχνης Μόνικα Ασημένου.

‘Αστικές Λεπτομέρειες’
Το πρότζεκτ Regina Cinema πραγματοποιείται στα πλαίσια των ‘Αστικών Λεπτομερειών’. Οι ‘Αστικές Λεπτομέρειες’, βασίζονται στην ενεργοποίηση ξεχασμένων χώρων της πόλης και επιδιώκουν μέσα από εικαστικές δράσεις και συνεντεύξεις να αισθητοποιήσουν καταστάσεις και εποχές της πόλης και να ενεργοποιήσουν τη δημόσια μνήμη.

 

Δρ. Μόνικα Ασημένου
Η Μόνικα Ασημένου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Paul Valery στο Montpellier της Γαλλίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία της Τέχνης με αντικείμενο έρευνας την τέχνη στην Κύπρο μετά το 1974. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών (2010-2013) ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ Λεβέντη. Έκτοτε εργάστηκε για τρία χρόνια στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ, συνεργάστηκε με διάφορα μουσεία και πολιτιστικούς συνδέσμους, συμμετείχε σε συνέδρια και επιμελήθηκε διάφορες εκθέσεις. Δίδαξε Ιστορία της Τέχνης ως Ειδική Επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο Intercollege και τώρα στο ΤΕΠΑΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έννοια του χώρου, της μνήμης και της ιστορίας.

Παρεμβάσεις:

Απρίλιος 2019 : Μιχάλης Παπαμιχαήλ

Μιχάλης Παπαμιχαήλ
Το έργο του διακατέχεται από ένα μίγμα πολιτικού σχόλιου και αμεσότητας της κοινωνικής γλώσσας. Με φόντο τις σπουδές στην Ψυχολογία και τις Καλές Τέχνες, στο Λος Άντζελες και το Μόναχο αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια είχε ατομικές εκθέσεις αλλά συμμετείχε και σε ομαδικές στη Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο. Η εμπειρία του αφού έζησε και εργάστηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γερμανία, αποτελεί μέρος της μοναδικής προσέγγισης που υιοθετεί στις καλλιτεχνικές τεχνικές και θεματικές του.

***********************************************************

The project aims to activate - through artistic interventions - the front window of the Regina Cinema building in Rigainis Street in Nicosia. The building, which once functioned as a cinema,  as a bar and as a hotel, has been one of the abandoned buildings of the capital since the 1980s.  The front window is perceived by the present project as an exhibition space through which the once- modernist building will "reopen". Second artist whose work will be on display at the shop windows of Regina Palace is Michalis Papamichael.

The project will last for 6 months and will be curated by the art theorist, Monika Asimenou.

Second artist whose work will be on display at the shop windows of Regina Palace is Michalis Papamichael.

“Urban Details”
The said project aims to combine visual arts, memory and research. The 'Urban details' is a project based on the vitalization of forgotten urban spaces as an attempt to revitalize public memory through artistic action and research.

Dr Monika Asimenou
Monika Asimenou studied Visual Arts at the University Paul Valéry of Montpellier and later she obtained an MA in Visual Arts at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. She also obtained a PhD at the University of Paris 10 Ouest-Nanterre on history of art in Cyprus after 1974. She worked at the Permanent Delegation of Cyprus to UNESCO where she participated in many conferences of cultural context and organised related exhibitions and events. She has a record of cooperation with museums and cultural associations, has curated and guided many exhibitions and published a number of articles. She taught History of art at the European University, at Intercollege and now at the Cyprus University of Technology. She is also currently working at the Bank of Cyprus Cultural Foundation as the curator of the Contempary Art Collection. Her interests include the notion of space, memory and history.

Interventions:

April 2019: Michalis Papamichael

Michalis Papamichael

Michalis Papamichael work connects through a fabric of political allusions and whispers of a social language. With a background in both Psychology and Fine Arts from Los Angeles and Munich, respectively, in the last years Michalis Papamichael has had solo exhibitions as well as participated in group shows in Germany,Greece and Cyprus. The experience of having lived and worked in both the US and Germany makes up part of the unique approach he adopts in his artistic techniques and concepts.

***********************************************************

REGINA CINEMA, Rue Rigainis, Centre Historique, Nicosie

Le projet a comme objectif l’activation de la vitrine de l’immeuble Regina Cinema à rue Regains, à Nicosie, à travers une intervention artistique. L’immeuble au passé était utilisé comme un cinéma, un bar et un hôtel et depuis la décennie 80 fait partie des immeubles abandonnés. Sa vitrine est perceptible avec le projet en cours comme un lieu d’exposition à travers lequel cet immeuble va « revivre ».

La première artiste dont l’oeuvre sera accueillie est Stella Georgiou, ou astrakistrikes.

 

Le projet va durer 6 mois et la commissaire d’exposition est l’historienne de l’art Monica Asimenou.

« Détails urbains »

Le projet Regina Cinema fait partie de « Détails urbains », dont la base est l’activation des endroits oubliés de la ville. Le but est de créer du sens sur des situations et des époques de la ville, cela à travers des actes artistiques et, ainsi, réactiver la mémoire publique.

Dr. Monica Asimenou

Monica Asimenou a une licence de Beaux Arts de l’université Paul Valery à Montpellier en France. Elle a obtenu son master en Beaux-Arts à l’université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Elle a également obtenu son doctorat en Histoire de l’art et dont le sujet était l’art à Chypre après 1974. Durant son doctorat (2010-2013) elle était boursière de la fondation A.G. Leventis. Elle a également travaillé à la représentation permanente de Chypre à l’UNESCO, elle a travaillé avec des divers musées et organisations culturelles, elle a participé à des conférences et elle a été la commissaire pour des diverses expositions. Elle enseigna l’Histoire de l’Art en tant que professeure à l’Université européenne, à Intercollege and actuellement à CUT. Ses recherches étudient la notion de l’espace, de la mémoire et de l’histoire.

Intervention:

Avril 2019 : Michalis Papamichael

Michalis Papamichael:

Son travail est possédé par un mélange de commentaire politique et d'immédiateté du langage social. Suite à ses études en psychologie et en Beaux-Arts, à Los Angeles et à Munich respectivement, les dernières années il a réalisé des expositions personnelles et il a aussi participé à des expositions collectives en Allemagne, en Grèce et à Chypre. Grâce à son expérience professionnelle aux États-Unis et en Allemagne, son expérience est une partie de son approche unique qu’il adopte dans ses techniques artistiques et ses sujets.

bottom of page