top of page
MAY

Urban Details / Regina Cinema/ Βιτρίνες
Μάιος 2019
REGINA CINEMA, Οδός Ρηγαίνης, Παλιό Ιστορικό Κέντρο, Λευκωσία

Το πρότζεκτ αποσκοπεί στην ενεργοποίηση - μέσω εικαστικών παρεμβάσεων - της βιτρίνας του κτιρίου Regina Cinema στην οδό Ρηγαίνης στη Λευκωσία. Το κτίριο το οποίο λειτουργούσε κάποτε σαν κινηματογράφος, σαν μπαρ και ξενοδοχείο, αποτελεί από τη δεκαετία του ’80 μέρος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της πρωτεύουσας. Η βιτρίνα γίνεται αντιληπτή με το παρόν πρότζεκτ σαν ένας εκθεσιακός χώρος μέσω της οποίας το άλλοτε εν λειτουργία μοντερνιστικό αυτό κτίριο θα «επαναλειτουργήσει».

 

Τρίτοι καλλιτέχνες των οποίων το έργο θα φιλοξενηθεί στη βιτρίνα είναι η καλλιτεχνική ομάδα TWOFOURTWO.

 

Το πρότζεκτ θα διαρκέσει 6 μήνες και επιμελείται η Θεωρητικός τέχνης Μόνικα Ασημένου.

 

‘Αστικές Λεπτομέρειες’

Το πρότζεκτ Regina Cinema πραγματοποιείται στα πλαίσια των ‘Αστικών Λεπτομερειών’. Οι ‘Αστικές Λεπτομέρειες’, βασίζονται στην ενεργοποίηση ξεχασμένων χώρων της πόλης και επιδιώκουν μέσα από εικαστικές δράσεις και συνεντεύξεις να αισθητοποιήσουν καταστάσεις και εποχές της πόλης και να ενεργοποιήσουν τη δημόσια μνήμη.

 

Δρ. Μόνικα Ασημένου

Η Μόνικα Ασημένου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Paul Valery στο Montpellier της Γαλλίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία της Τέχνης με αντικείμενο έρευνας την τέχνη στην Κύπρο μετά το 1974. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών (2010-2013) ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ Λεβέντη. Έκτοτε εργάστηκε για τρία χρόνια στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ, συνεργάστηκε με διάφορα μουσεία και πολιτιστικούς συνδέσμους, συμμετείχε σε συνέδρια και επιμελήθηκε διάφορες εκθέσεις. Δίδαξε Ιστορία της Τέχνης ως Ειδική Επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο Intercollege και τώρα στο ΤΕΠΑΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έννοια του χώρου, της μνήμης και της ιστορίας.

Παρεμβάσεις:

Μάιος 2019 : TWOFOURTWO Art Group

 

2FOUR2

Οι TWO/FOUR/TWO είναι μία καλλιτεχνική ομάδα που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1996 στη Λευκωσία, Κύπρο, από τον Κωνσταντίνο Κούννη και τον Κώστα Μάντζαλο: είναι μία ομάδα δύο ατόμων που δουλεύουν σαν μία οντότητα. Είναι μία καλλιτεχνική πρωτοβουλία που δουλεύει και πιστεύει στην Τέχνη σαν έναν εξελιγμένο θεσμό ο οποίος αλλάζει με τον χρόνο και μεταλλάσσεται με το πέρασμα του, παρόλα αυτά, όπως και στην περίπτωση της δημοκρατίας, παραμένει σαν μία ανώτερη δύναμη κατοχυρωμένη από και στους ανθρώπους, και χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση της ισότητας της άποψης και της φωνής.

***********************************************************

The project aims to activate - through artistic interventions - the front window of the Regina Cinema, a building in Rigainis Street in Nicosia. The building, which once functioned as a cinema, as a bar and as a hotel, has been one of the abandoned buildings of the capital since the 1980s. The front window is perceived by the present project as an exhibition space through which the once- modernist building will "reopen".

 

Third artists whose work will be on display at the shop windows of Regina Palace is the Art Group 2FOUR2.

 

The project will last for 6 months and will be curated by the art theorist, Dr. Monika Asimenou.

 

“Urban Details”

The said project aims to combine visual arts, memory and research. The 'Urban details' is a project based on the vitalization of forgotten urban spaces as an attempt to revitalize public memory through artistic action and research.

 

Dr Monika Asimenou

Monika Asimenou studied Visual Arts at the University Paul Valéry of Montpellier and later she obtained an MA in Visual Arts at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. She also obtained a PhD at the University of Paris 10 Ouest-Nanterre on history of art in Cyprus after 1974. She worked at the Permanent Delegation of Cyprus to UNESCO where she participated in many conferences of cultural context and organised related exhibitions and events. She has a record of cooperation with museums and cultural associations, has curated and guided many exhibitions and published a number of articles. She taught History of art at the European University, at Intercollege and now at the Cyprus University of Technology. She is also currently working at the Bank of Cyprus Cultural Foundation as the curator of the Contempary Art Collection. Her interests include the notion of space, memory and history.

Interventions:

May 2019: TWOFOURTWO Art Group

2FOUR2

The TWO|FOUR|TWO art group was formed on 21 August 1996 in Nicosia, Cyprus by Constantinos Kounnis and Costas Mantzalos; a two-person group working as an entity. It is an Art Group that lives and believes in Art as an evolutionary institution which changes in time and mutates with the passing of time, however, like democracy, remains a supreme power vested in the people and characterized by recognition of equality of opinions and voices.

***********************************************************

REGINA CINEMA, Rue Rigainis, Centre Historique, Nicosie

Le projet a comme objectif l’activation de la vitrine de l’immeuble Regina Cinema à rue Regains, à Nicosie, à travers une intervention artistique. L’immeuble au passé était utilisé comme un cinéma, un bar et un hôtel et depuis la décennie 80 fait partie des immeubles abandonnés. Sa vitrine est perceptible avec le projet en cours comme un lieu d’exposition à travers lequel cet immeuble va « revivre ».

La première artiste dont l’oeuvre sera accueillie est Stella Georgiou, ou astrakistrikes.

 

Le projet va durer 6 mois et la commissaire d’exposition est l’historienne de l’art Monica Asimenou.

« Détails urbains »

Le projet Regina Cinema fait partie de « Détails urbains », dont la base est l’activation des endroits oubliés de la ville. Le but est de créer du sens sur des situations et des époques de la ville, cela à travers des actes artistiques et, ainsi, réactiver la mémoire publique.

Dr. Monica Asimenou

Monica Asimenou a une licence de Beaux Arts de l’université Paul Valery à Montpellier en France. Elle a obtenu son master en Beaux-Arts à l’université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Elle a également obtenu son doctorat en Histoire de l’art et dont le sujet était l’art à Chypre après 1974. Durant son doctorat (2010-2013) elle était boursière de la fondation A.G. Leventis. Elle a également travaillé à la représentation permanente de Chypre à l’UNESCO, elle a travaillé avec des divers musées et organisations culturelles, elle a participé à des conférences et elle a été la commissaire pour des diverses expositions. Elle enseigna l’Histoire de l’Art en tant que professeure à l’Université européenne, à Intercollege and actuellement à CUT. Ses recherches étudient la notion de l’espace, de la mémoire et de l’histoire.

Interventions:

Mai 2019 : TWOFOURTWO Art Group

2FOUR2 :

TWO/FOUR/TWO est un group artistiques fondé en août 1996 à Nicosie, à Chypre par Constantinos Kounnis et Costas Mantzalos: c’est l’équipe de deux personnes qui travaillent comme un artiste. Il s’agit d’une initiative artistique qui travaille et voit l’art comme une entité sophistiquée, qui change au fil du temps mais qui, comme la démocratie, reste une force supérieure investie. Elle consiste des gens et se caractérise par la reconnaissance de l’égalité d’opinion et de voix.

bottom of page